Chúng tôi là ai

Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn, là cầu nối chuyên nghiệp, tận tâm và trao lợi ích giữa người trao từ thiện và người nhận từ thiện, mang đến cho tất cả các bên cơ hội chia sẻ, đồng cảm và kết nối phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh.

Sứ mệnh

Chúng tôi là cầu nối chuyên nghiệp, tận tâm, tạo giá trị vượt trội cho Quá trình Trao – Nhận từ thiện. Chia sẻ yêu thương và khơi gợi tinh thần “dám cho đi” của tất cả chúng ta, mang trái tim của tất cả con người trên thế giới về bên nhau gần nhất có thể.

Tầm nhìn


– Trở thành Nhà tổ chức các Hoạt động và Sự kiện từ thiện thành công và giá trị khác biệt nhất Việt Nam và thế giới!
– Trở thành cầu nối ngắn nhất giữa Trái tim đến Trái tim và từ Trái tim đến Cuộc sống!

Giá trị cốt lõi


– Lợi ích trung thực
– Chuyên nghiệp
– Giàu tính nhân văn và lòng nhân ái
– Mang lại giá trị đích thực cho các đối tác được kết nối
– Nâng cao tinh thần sẻ chia từ trái tim và trao giá trị cho cuộc sống cộng đồng

Mục tiêu

Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn, là cầu nối chuyên nghiệp, tận tâm và trao lợi ích giữa người trao từ thiện và người nhận từ thiện, mang đến cho tất cả các bên cơ hội chia sẻ, đồng cảm và kết nối phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh.

Đội ngũ của chúng tôi